Her er hovedtrekkene i høst og frem mot jul. All informasjon om aktiviteter og detaljer og klokkeslett om disse ligger i Tutti-appen.

Dato Aktivitet
22. august Første øvelse
29. august Instrumentutlevering til nye aspiranter
2.-4. september Seminar med overnatting og mye sosialt (Lensvika/Orkdal)
30. sept – 2. oktober Seminar (Spongdal/Byneset)
17. oktober Første øvelse for aspirantkorpset
29.-30. september Steinkjerspæll (Sverresborg, lørdag – Steinkjer, søndag)
2. desember Ungdomskorps øvelse
3.-4. desember Grøtseminar med julekonsert på søndag