Forsikring av instrumentet

Gjennom medlemskap i NMF får du tilgang til en meget god forsikringsavtale med forsikringsselskapet if.

Avtalen gir deg følgende dekning:

  • verdisaksforsikring (instrument, noter, uniform)
  • ulykkesforsikring (dødsfall, invaliditet, behandlingsutgifter ved ulykke eller tannskade)
  • yrkesskadeforsikring (gjelder de dirigentene som er ansatt av korpset)
  • reiseforsikring (personlig reisegods, reisesyke, hjemtransport, avbestillingsforsikring)
  • ansvarsforsikring (innen Norden)
  • lagerforsikring (instrumenter, uniformer, noter og annet korpsutstyr)

Avtalen omfatter medlemmer i Norges Musikkorps Forbund. Gyldig forsikring avhenger av at medlemmet er registrert med forsikring i NMFs medlemsdatabase, og at premie er betalt innen fristen.
Detaljert informasjon om avtalen kan du lese om i forsikringsvilkårene.

Skade/tap/tyveri på instrument eller korpseiendel

Det er en fra korpsets styre som skal sende inn skadeskjema. Før skjema sendes inn må korpset få skaden taksert slik at eksakt pris for skadekravet fremkommer i skadeskjemaet. Det er ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon, men korpset er pliktig til å oppgi alle opplysninger iht krav om opplysningsdetaljer i skadeskjema. Skadesaker må registreres innen ett år. Skriftlige opplysninger vedrørende skaden oppbevares i tilfelle if… eller NMF forlanger å se disse.

Skademeldingsskjema kan lastes ned her.

Forsikringen dekker også privat eid instrument når dette benyttes i korpssammenheng.

Ta vare på instrumentet ditt

Les mer om vedlikehold av instrumentet ditt, og last ned en enkel brosjyre om vedlikehold.

Reiseforsikring

Her er en kort informasjon som er grei å ha med på korpsturen.
Du kan levere skademelding direkte til Europeiske enten elektronisk på www.europeiske.no, eller du kan få skjema tilsendt ved å kontakte NMF.