Postadresse:
Grenaderkorpset
Postboks 3432
7425 Trondheim

Organisasjonsnummer: 983 355 862

Bankkonto: 4200 26 23700

Kontakt korpsstyret via e-post. For hastesaker kontakt styreleder eller andre ansvarlige direkte. Musikalske henvendelser kan stilles til dirigentene.

Ellers er det bare å stikke innom Sverresborg skole når vi har øving på mandager mellom 17.30 og 20.00. I aulaen eller på lærerværelset vil du finne noen å prate med. Kaffe har vi også.