Notekomité

Det viktigste her er arkivering og ordenssans. Noter skal i samarbeid med dirigentene kopieres, organiseres etter stemmer og arkiveres slik at man kan finne dem igjen ved senere behov.

Komitékontakt: Merete Aarstein Tlf. 481 15 672

Sverresborglekene

Denne gjengen planlegger og arrangerer barneskirennet Sverresborglekene. Planleggingen starter på høsten og aktiviteten topper seg naturlig nok mot selve renndagen i februar.

Komitékontakt: Jon Martin Denstadli, tlf. 93 26 01 65

Uniformer

Ordenssans er også en fordel når en skal håndtere korpsets rikholdige «garderobe». Her består ansvaret i å bistå ungene med å finne passende bukse og jakke så vel som å ta imot det man har vokst ifra. Høysesong her følger korpsets aktiviteter så som julekonsert og 17. mai.

Komitékontakt: Maria Meland Christensen, tlf. 47 65 92 23

Kjøkkengruppe

Kjøkkengruppa sørger for bespisning ved korpsets forskjellige arrangementer. Eksempler er frokost på 17. mai, kafé på loppemarkedet og organisering av kaker på julekonserten.

Komitékontakt: Kristin Berg Pettersen, tlf. 951 81 742

Lotterikomiteen

Denne komitéen organiserer boklotteriet på høsten og lotteriet på julekonserten. Hovedoppgavene består i å fremskaffe premier.

Komitékontakt: Marianne Fostervoll Eidemtlf. 992 27 999

Oppmenn

Oppmannens rolle er å bistå musikanter og dirigenten med praktiske oppgaver i løpet av øvelsene. De er også en naturlig del av styremøtene og fungerer som bindeledd mellom musikanter, dirigenter og styret.

Komitékontakter: se egen side.

Web

Korpsets ansikt utad på nett. Drift og vedlikehold av Grenaderkorpsets websider med tilhørende tjenester.

Komitékontakt: Lars Gustav Formo, telefon: 916 37 549

Instrumentforvalter

Korpset har en stor og verdifull beholdning av instrumenter. Instrumentforvalterne tar vare på instrumentene, sørger for reparasjoner, utdeling av utstyr og mye annen fiksing.

Komitékontakt: Sivert Sørumsgard, tlf. 959 61 680

Papirdugnad

Korpsets største inntektskilde er salg av toalett- og tørkepapir. Salget organiseres av papirgeneralen.

Komitékontakt: Knut Grove, tlf. 950 49 177

Litt av hvert

Utover dette har vi fra tid til annen behov for ymse kompetanse. Fotografer som tar bilder, bussjåfører som kjører unger, foreldre med teknisk innsikt som bistår ved konserter – oppdragene kan være mange! Ta kontakt med styret om det er spesielle ting du kan bidra med.