Styresammensetning 2023/2024

Navn/E-post: Telefon
Korpskontoret: Kontoret
Leder: Christopher Christensen 922 44 910
Nestleder: Randi Solheim 950 49 178
Kasserer: Ola Thomas Atkinson 906 02 331
Materialforvalter:
Sekretær: Håkon Haaheim 934 22 510
Styremedlem: Maria Pettersvik Arvnes 906 23 689
Styremedlem – Kommunikasjon: Ingeborg Grønning 950 87 969
Styremedlem – Tilskudd: Kine Haaker Bakken 957 06 523
Styremedlem – Web: Rolf Anders Storset 402 49 249

Juniorstyret (medlemsrepresentanter):

  • Sunniva Åsgård Pedersen
  • Ragna Midtdal
  • Eira Ausen Fossmark
  • Marte Van Dyken
  • Selma Monsrud-Sikorski