Stjernedryssstatuttene.

Korpsmedlemmene påskjønnes hvert år med stjerner, snorer og knapper i henhold til Stjernedryssstatuttene. Disse syes fast til eller plasseres på uniformen etter disse reglene

Statutter for stjernedryss:

Æresgrenader: diplom ved 3 år aktiv medlemsskap etter ungdomsskolen
Gavekort (CD): medlemskap +10 år
Trondheimsrosen i sølv: 10 års medlemsskap
Gullknappen: 9 års medlemsskap – Plasseres på brystet venstre side – over sølvknapp
Sølvknappen: 7 års medlemsskap – Plasseres på brystet venstre side – over bronsjeknapp
Bronseknappen: 5 års medlemsskap – Plasseres på brystet venstre side
Gullsnor: 8 års medlemsskap – Plasseres på venstre arm – byttes ut med sølvsnor
Sølvsnor: 5 års medlemsskap – Plasseres på venstre arm
Stor stjerne: 5 og 10 år – 4 små byttes ut.
Liten stjerne: 2/3/4/6/7/8/9/11/12 år – (2 år får da 4 småstjerner)


Knapper, stjerner og snorer skal plasseres i henhold til illustrasjonen

Full pdf-versjon av uniformsillustrasjonen