Etter initiativ fra Åsveien skoles foreldreforening ble det første styret for Åsveien skoles musikkorps konstituert den 21.november 1962. Korpsets stiftelsesdag ble fastsatt til 4.mai 1962, som er dagen foreldreforeningen fattet vedtak om å opprette et korps.

Det første året ble brukt til å bygge opp korpset med musikanter og instruktører. Kriteriet for å kunne bli med i korpset var bestått eksamen på notekurset. De som ikke besto eksamen, fikk tilbud om å bli med som aspirant i blokkfløyteorkesteret.

1964 var det første virkelige arbeidsåret. Uniformskomitéen komponerte en uniform som er en tro kopi av 2. Trondhjemske og Opplandske Regiment av 1814. Uniformen ble offentlig presentert 17.mai 1964. Samme år feiret Grunnloven 150-års jubileum, og på grunn av uniformene fikk korpset æren av å gå først av skolekorpsene i barnetoget.

Se film fra 17.mai 1964

Debutkonsert

Korpsets debutkonsert ble holdt 29.november 1964 på Sverresborg skole. Som det vises på bildet i artikkelen, brukte jentene skjørt til uniformen. Først i 1981 ble det vedtatt å sløyfe skjørtet, og alle benyttet bukser.

Tidlig på 70-tallet (om noen har nøyaktig årstall, så gi oss gjerne et tips) kom Nyborg skole inn under korpset. Noen år senere, i 1982 ble det vedtatt navneendring til Grenaderkorpset. I 2002 kom så sammenslåingen med Ila skoles Musikkorps.