Styret

Styresammensetning 2016/2017

Navn/E-post: Telefon
Korpskontoret: Kontoret
Leder: Anne Grete Valstad 470 58 012
Nestleder: Randi Solheim 950 49 178
Styremedlem, kasserer: Kjersti Ausen 922 49 693
Styremedlem, instrumentforvalter: Øystein Vold 958 33 767
Styremedlem, sekretær: Vanja Almåsbro Formo 905 88 213
Styremedlem: Morten Frøseth 402 26 551
Styremedlem: Torgeir Baadsvik 917 81 252
Andre med møterett: Fra juniorstyret (korpsmedlemmer):

  • Mina Alexandra Thor
  • Ingri Moseid Ulven
  • Åsne Ausen Fossmark
Representant fra Nyborg skole:
Representant fra Åsveien skole:

Representant fra Ila skole: