Styret

Styresammensetning 2018/2019

Navn/E-post: Telefon
Korpskontoret: Kontoret
Leder: Øystein Vold 958 33 767
Nestleder: Randi Solheim 950 49 178
Styremedlem, kasserer: Kjersti Ausen 922 49 693
Styremedlem, instrumentforvalter: Sivert Sørumgård 959 61 680
Styremedlem, sekretær: Ola Thomas Atkinson 906 02 331
Styremedlem: Ragne R Sandberg 934 47 925
Styremedlem: Sølvi Åsvold 950 87 969
Styremedlem: Christopher K Christensen 922 44 910
Andre med møterett: Fra juniorstyret (korpsmedlemmer):

  • Sigrid Selbekk
  • Sverre Hellevik
  • Hanna Nestvold Grendal
  • Andreas Dyrendal Seter
  • Marita Fuglstad Løkken
Representant fra Nyborg skole:
Representant fra Åsveien skole:

Representant fra Ila skole: