Komitéer

Grenaderkorpset er som alle andre skolekorps foreldredrevet, og vi er helt avhengig av den innsatsen som gjøres av hver enkelt foresatt. Korpset har Sverresborglekene, dopapirsalg og julekonserten som hovedinntektskilde (se også årshjulet). Alle familier skal etter hvert være representert i en komité som er nærmere beskrevet nedenfor – tillitsverv som oppmann eller styre er en komité i seg selv. Oversikten er ment å gi en kort beskrivelse av arbeidets innhold og når aktiviteten er høyest, så gjør vi vårt ytterste for å etterkomme ønsker om hvilken komité man ønsker å gjøre en innsats i.

 

Sverresborglekene

Denne gjengen planlegger og arrangerer barneskirennet Sverresborglekene. Planleggingen starter på høsten og aktiviteten topper seg naturlig nok mot selve renndagen i februar.

Komitékontakt: Jon Martin Denstadli, tlf. 93 26 01 65

 

Notekomité

Det viktigste her er arkivering og ordenssans. Noter skal i samarbeid med dirigentene kopieres, organiseres etter stemmer og arkiveres slik at man kan finne dem igjen ved senere behov.

Komitékontakt: Merete Aarstein Tlf. 481 15 672

Uniformer

Ordenssans er også en fordel når en skal håndtere korpsets rikholdige «garderobe». Her består ansvaret i å bistå ungene med å finne passende bukse og jakke så vel som å ta imot det man har vokst ifra. Høysesong her følger korpsets aktiviteter så som julekonsert og 17. mai.

Komitékontakt: Maria Meland Christensen, tlf. 47 65 92 23

Kjøkkengruppe

Kjøkkengruppa sørger for bespisning ved korpsets forskjellige arrangementer. Eksempler er frokost på 17. mai, kafé på loppemarkedet og organisering av kaker på julekonserten.

Komitékontakt: Mona Åsgård, tlf. 977 88 813

Julekonsert

Denne komitéen planlegger selve gjennomføring av julekonsert og julelotteri i desember i samarbeid med dirigentene.

Komitékontakt: Elin Fuglstad, tlf. 928 41 670

Oppmenn

Oppmannens rolle er å bistå musikanter og dirigenten med praktiske oppgaver i løpet av øvelsene. De er også en naturlig del av styremøtene og fungerer som bindeledd mellom musikanter, dirigenter og styret.

Komitékontakter: se egen side.

Styret

Styret består av 7 foreldre som innad fordeler oppgaver mellom seg, så som regnskap, instrumentforvaltning og selvsagt ordinært styrearbeid i tillegg.

Komitékontakt: se egen side.

Musikalsk komité

Den musikalske komitéen har ansvaret for den kunstneriske delen av korpset, og består av dirigentene.

Komitékontakt: se egen side.

Web

Korpsets ansikt utad på nett. Drift og vedlikehold av Grenaderkorpsets websider med tilhørende tjenester.

Komitékontakt: 

Instrumentforvalter

Korpset har en stor og verdifull beholdning av instrumenter. I dag er vi 2 personer som tar vare på disse.

Komitékontakt: se styret.

Litt av hvert

Utover dette har vi fra tid til annen behov for ymse kompetanse. Fotografer som tar bilder, bussjåfører som kjører unger, foreldre med teknisk innsikt som bistår ved konserter – oppdragene kan være mange!