Dirigentene

 

I Grenaderkorpset har vi tre dirigenter.

Katrin Marie Moksnes Øwre (tlf. 93408481 – epost), er mest med aspirant- og juniorkorpsene, men dirigerer også hovedkorpset. Hun begynte i Grenaderkorpset høsten 2009.

 

 

 

Jan Viggo Moksnes Øwre (tlf. 917 39 497 – epost), er mest i hovedkorpset, men også i de andre gruppene. Jan Viggo begynte å dirigere i Grenaderkorpset i 2017.

 

 

 

Andreas Havnen Hansen (tlf. 988 53 533 – epost) startet i Grenaderkorpset høsten 2018, og er med å dirigerer alle 3 korpsene.