Dirigentene

I Grenaderkorpset har vi tre dirigenter.

Eli Blåsmo (tlf. 40240061 – epost) er dirigent for hovedkorpset. Eli er trompetist i Trondheim Symfoniorkester, og har for tiden ett barn i Grenaderkorpset. Hun tok over som hovedkorps-dirigent etter Petter Røskaft, som sluttet høsten 2005.

Sverre Vikhammermo (tlf. 91783305 – epost), er mest i hovedkorpset, men også i de andre gruppene. Sverre begynte høsten 2006, og har delt ansvar, med særlig vekt på rytmisk musikk og repertoar utenom det trasisjonelle marsj- og konsertrepertoaret. Han er ellers lærer i Malvik.

Katrin Marie Moksnes (tlf. 93408481 – epost) er dirigent for aspirant- og juniorkorpsene. Hun går på Institutt for musikk (tidl. konservatoriet) i Trondheim med klarinett som hovedinstrumet. Hun begynte i Grenaderkorpset høsten 2009.