De to neste øvelsene (30 september og 14. oktober) skal vi finpusse showet vårt til Rennebuspæll.
Alle tre korpsene (aspirant, junior, hoved) skal møte opp kl 1730, aspiranter er ferdige til 1930, resten kl 2000
Hvert korps skal ha sitt område i øvingslokalene som «base» – dirigentene vet hvor.
Det vil bli litt venting -særlig for de yngste- og vi kan trenge hjelp fra de foreldre som kan:
1) Ta med noe spill/underholdning og være med å organisere for aspirant/junior
2) Sydugnad av kostymer – lett sying-  de som har, bes ta med symaskin, tråd og tøysaks.