Da nærmer det seg slutten på sommerferien, og et nytt korpsår står for døren. Planen fra til jul er som følger:

22/8 Styremøte
29/8 Oppstart og utdeling av instrument til nye aspiranter
5/9 Øving
12/9 Øving
19/9 Øving
23-25/9 Sosialt/høstkonsert seminar (reiser bort)
26/9 Øving
3/10 Øving og årsmøte
10/10 Høstferie
17/10 Øving
24/10 Øving
29-30/10 Loppemarked
31/10 Øving
5-6/11 Høstkonsert inkl. generalprøve
7/11 Øving
14/11 Øving
21/11 Øving
27/11 1. søndag i advent spilling på museet?
28/11 Øving
5/12 Øving, nye aspiranter blir med på prøve
12/12 Øving, også nye aspiranter
17/12 Juleseminar
18/12 Julekonsert