Instruks for styrevaktene

Styrevaktene må møte i god tid for å låse opp lokalene. Vaktene tar seg av det praktiske rundt øvingen, slik som:

  • Koke kaffe
  • Blande saft
  • Sette fram søppelpose til drikkebegrer
  • Sette folk i arbeid hvis nødvendig
  • Tømme søppel etter oss
  • Sjekke at rommene vi har brukt er i orden (lærerrommet, kjøkken ved aula, instrumentrom i kjeller, aulaen og lagerrommet)
  • Låse skolen

Innlevering av instrument/uniform

Styrevakt skal ta i mot innleverte instrument og uniformer. Uniform skal være nyrenset. Medling gis til henholdsvis instrumentansvarlig og uniformansvarlig.

Notér navn på musikant/foresatte, telefonnummer og hva som er levert inn