Årsmøtereferat er tilgjengelig som pdf-fil. Du trenger Adobe Acrobat eller tilsvarende for å lese dokumentet. Om du ikke har noe program som leser pdf-filer, kan du laste ned gratis Adobe Acrobat fra Adobe.