Det er en del organisering og administrering for å få et korps til å fungere.

For det første har vi dirigentene, som tålmodig øser sin kunnskap over på musikantene. Den daglige driften tar styret seg av. Styret består av 6-7 personer som er valgt ut fra foreldregruppa. Hvert korps (aspirant, junior og hoved) har oppmenn som assisterer dirigentene under øving. Foreldrene blir også fordelt i forskjellige komitéer, hver med sitt ansvarsområde.