Grenaderkorpset tar gjerne på seg spilleoppdrag av forskjellig art.

Hovedkorpset, som er på ca. 40 musikere, tar oppdrag både med marsj-spilling og framføring av annen musikk, såfremt det passer inn i korpsets aktivitetsplan. Avhengig av oppdragets art og tidsforbruk tar vi kr. 3000 til 10 000 kr for slike oppdrag.

Nisse-orkester:

Oppdalstunet 1.søndag i advendt

Grenaderkorpset på Oppdalstunet 1.søndag i advendt

Rundt juletider danner de eldste i korpset et nisseorkester, som tar på seg oppdrag til spilling ved juletre-tenning, forskjellige andre adventsarrangementer og juletre-fester. Dette koster kr. 2500 – 4000 avhengig av lengde på oppdraget.

Hvis du vil hyre korpset eller nisse-orkesteret, eller vite mer, kontakt styret via e-post.