Korpset øver hver mandag på Sverresborg skole. Av og til er det fint å komme seg litt vekk på seminar eller korpstur.

Seminar

På høsten pleier vi å reise vekk en helg på seminar. Det holdes gjerne på en skole et stykke fra Trondheim, så seminaret inkluderer overnatting. Ofte er det finpussing på program til en eller annen konkurranse vi skal delta på, f.eks. Rennebuspæl. Det er selvsagt masse sosialt på programmet.

Før Trøndersk Mesterskap i februar har vi også et seminar for den siste finpussen. Det holdes i Trondheim.

Korpstur

Når skolen er slutt i juni, drar vi på korpstur. Noen år holder vi oss i Trøndelag, andre år drar vi på stevner i Norge, og omtrent hvert fjerde år tar vi en tur utenlands. I jubileumsåret 2012 står England på planen.

Se også retningslinjene for korpstur.