Et korps drives av foreldre, og hver familie må påregne å ha et oppdrag i korpset. F.eks er det egne komiteer for planlegging av Sverresborglekene og julekonserten, komite for uniformene, notekomite, matkomite, oppmenn og styremedlemmer. Se også komitéoversikten.

Inntektsgenererende aktivitet er viktig da det koster en del å drive et korps. Hovedutgiftene er instrumenter, uniformer, noter og lønn til dirigenter. I Grenaderkorpset har vi prøvd å finne inntektskilder som er fleksible mht tidsbruk – f.eks å kunne selge toalett- og tørkepapir via SMS til sine bekjente, og en høstaksjon hvor innsatsen kan gjennomføres av barna selv og fordeles over noen uker (salg eller dugnadsarbeid i hjemmet).

Medlemskontingent er kr 900 pr halvår, og om man leier instrument fra korpset koster dette 400 pr halvår. God dugnadsinnsats har gjort at vi ikke har måttet øke medlemskontingenten på flere år.

Kulturskolen kommer i tillegg til korpset.

[table caption=»Årshjul i Grenaderkorpset» class=»table table-striped» tablesorter=»0″ nl=»++»]

Måned,Korpsaktivitet,Inntektsgenererende aktivitet
Januar,Trøndersk Mesterskap siste helg i januar,
Februar,Sverresborglekene,Sverresborglekene++Runde med papirsalg
Mars,Stjernedryss (Før eller etter påske),
April,Skolekonserter++Spilleglede på SFO,
Mai,Spilling for korpsets konfirmanter.++17. mai++Spilleglede-konsert,
Juni,Korpstur første helg etter skoleslutt, Runde med papirsalg
Juli,FERIE!!,FERIE!!
August,Helgeseminar ca to uker etter skolestart,
September,,
Oktober,Høstkonsert og/eller Rennebuspell ,Runde med papirsalg
November,,Høstaksjon – ++salg av julekalender/gavepakning++evt dugnad i hjemmet
Desember,Nissespilling 1-2 opptredener.++Julekonserten medio desember,Nissespilling

[/table]