Grenaderkorpset er et skolekorps for Åsveien skole, Nyborg skole, Ila skole og Sverresborg skole (ungdomsskole).

Pr. dags dato er vi ca 70 medlemmer i alderen 8-18 år fordelt på tre grupper: hovedkorpset, aspiranter og juniorkorpset. Aspirantene er de som startet i korpset og på musikkskolen for under 1 1/2 år siden, juniorene startet et år før, og hovedkorpset består av de som har spilt lenger.

I tillegg til flere egne arrangementer slik som julekonsert og stjernedrysskonsert, har korpset for eksempel vært med i Trøndersk mesterskap for korps de siste årene, hvor vi har etablert oss i det aller øverste skiktet.

Et par ganger i året har vi seminar, noen ganger leier vi inn instruktører til de forskjellige gruppene i hovedkorpset og andre ganger reiser vi et sted bare for å ha det sosialt. Etter at skolen slutter til sommeren, drar vi på korpstur. Det varierer hvor lang turen er, men vi prøver å få til en utenlandstur med jevne mellomrom.

Så hvorfor spille i korps – eller rettere sagt – Grenaderkorpset?

Svaret må vel været at du både får anledning til å lære deg å spille et instrument, hvor du får profesjonell veiledning – og at du får være med i ett godt sosialt miljø, både på korpsets ukentlige øvelser, og på korpsturene som vi arrangerer.