Grenaderkorpset 50 år i 2012

4.MAI 2012 er Grenaderkorpset 50 år!

Vi feirer dagen med å spille for alle skolene vi representerer, og runder av med en fest for musikantene på kvelden.

Helga 2-4.november setter vi av til selve «“jubileumshelga”» hvor gamle og nye medlemmer kan møtes til sosialt samvær og jubileumskonsert.