Om Grenaderkorpset

Grenaderkorpset er et skolekorps for Åsveien skole, Nyborg skole, Ila skole og Sverresborg skole (ungdomsskole). Korpset er et av de største i Trøndelag, og er pr. dags dato ca. 80 medlemmer i alderen 8-18 år fordelt på tre grupper; hovedkorpset, aspirantgruppa og juniorkorpset. Korpset har øving mandager mellom 17.30 og 20.30 på Sverresborg ungdomsskole.
Korpset er i toppen blant skolekorps i Trondheim, og stiller i 1. divisjon på Trøndersk Mesterskap. Grenaderkorpset legger stor vekt på et kunstnerisk uttrykk hvor medlemmene også får utfoldet seg utover det å spille, og har gjennom flere år vunnet Rennebuspæll ved å sette opp egne showforestillinger.

Om stillingen

Fra august 2018 er det ledig stilling som dirigent for hovedkorpset. Stillingen blir lønnet via Trondheim Kommunale Kulturskole ihht utdanning og erfaring. I stillingen inngår bl.a. ukentlige øvelser hver mandag, deltagelse på helgeseminarer, konserter, planlegging av aktiviteter og forestillinger, samt valg av repertoar.
Som dirigent for hovedkorpset og kunstnerisk ansvarlig søker vi en person som

  • har erfaring fra korps og relevant musikalsk erfaring i arbeid med barn og unge
  • er god på å skape engasjement og spilleglede
  • har erfaring og interesse for show/forestillinger
  • liker å samarbeide med andre

Søknad med CV og evt. referanser sendes til styreleder ved korpset Anne Grete Valstad på mail: anne.grete.valstad@gmail.com innen 15.03.18. Se ellers vår hjemmeside: www.grenaderkorpset.no