Om Grenaderkorpset

Grenaderkorpset er et skolekorps for Åsveien skole, Nyborg skole, Ila skole og Sverresborg skole (ungdomsskole). Korpset er et av de største i Trøndelag, og er pr. dags dato ca. 80 medlemmer i alderen 8-18 år fordelt på tre grupper; hovedkorpset, aspirantgruppa og juniorkorpset.  Korpset har øving mandager mellom 17.30 og 20.00 på Sverresborg ungdomsskole.

Korpset er i toppen blant skolekorps i Trondheim, og stiller i 1. divisjon på Trøndersk Mesterskap. Grenaderkorpset legger stor vekt på et kunstnerisk uttrykk hvor medlemmene også får utfoldet seg utover det å spille, og har gjennom flere år vunnet Rennebuspæll ved å sette opp egne showforestillinger.

Om stillingen

Grenaderkorpset har i dag 3 dirigenter tilknyttet korpset, hvorav en dirigent har ansvaret for aspiranter og juniorkorps. De to øvrige har henholdsvis det musikalske og kunstneriske ansvaret for hovedkorpset.

Fra januar 2018 er det ledig stilling som dirigent og kunstnerisk ansvarlig for hovedkorpset. Tidligere tiltredelse kan diskuteres. Stillingen er 20% og lønnet via Trondheim Kommunale Kulturskole. I stillingen inngår bl.a. ukentlige øvelser hver mandag (2,5 timer), deltagelse på helgeseminarer, konserter, planlegging av aktiviteter og forestillinger, samt valg av repertoar. Eksempelvis vil planlegging og gjennomføring av korpsets forestilling på Rennebuspæll og liknende opptredener være en hovedoppgave.

Som dirigent for hovedkorpset og kunstnerisk ansvarlig søker vi en person som

  • har relevant musikalsk erfaring i arbeid med barn og unge
  • har erfaring og interesse for drama/teater
  • er god på å skape engasjement og spilleglede

Søknad med CV og evt. referanser sendes til styreleder ved korpset Anne Grete Valstad på mail: anne.grete.valstad@gmail.com innen 01.10.17. Se ellers vår hjemmeside: www.grenaderkorpset.no