Bruk den følgende adressen for å få tilgang til kalenderen fra andre program. Du kan kopiere adressen og lime den inn i ethvert kalenderprodukt som støtter iCal-formatet.

Kalender med felles øvinger:
https://www.google.com/calendar/ical/t9toshp1mb6npfnushjt7v09ms%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Kalender med øvinger hovedkorps:
https://www.google.com/calendar/ical/35nj1ttok06oapeo8j5pbgteak%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Kalender med øvinger juniorkorps:
https://www.google.com/calendar/ical/gq54fecubh3n5ga7e8b7ch5h4s%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Kalender med øvinger aspirantkorps:
https://www.google.com/calendar/ical/vkbm4atsh6j4kep3harsfila0o%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Kalender med andre aktiviteter:
https://www.google.com/calendar/ical/kontoret%40grenaderkorpset.no/public/basic.ics

Alternativt kan du installere direkte: øvingskalender og/eller andre aktiviteter