Grenaderkorpset er skolekorpset til Åsveien skole, Nyborg skole og Ila skole. I dag består korpset av ca. 85 medlemmer i alderen 8 – 19 år, og er fordelt på tre korps. Aspirantkorpset (1. året), Juniorkorpset (2. og 3. året) og Hovedkorpset (fra 4. år). Du kan starte som aspirant det året du begynner i 3. klasse.

Vi øver på Sverresborg skole på mandager mellom kl 17.30 og 20.00. I tillegg arrangerer vi konserter, seminarer og turer, og deltar på konkurranser som Rennebuspæll og Trøndersk mesterskap. I tillegg til korpsets aktiviteter går alle musikanter til instrumentallærer gjennom Trondheim kommunale kulturskole.
Styret og dirigenter i Grenaderkorpset jobber for at alle musikantene skal få utvikle seg i sitt tempo, oppleve mestring, og ha et godt sosialt miljø på tvers av kjønn og alder.

Du kan velge mellom følgende instrument:

Klarinett:

Saxofon:

Kornett:

Walthorn:

Baryton:

Slagverk:

Her er påmeldingsskjema!

Innmeldingsskjema 2020

Før opp 3 instrumentvalg, og send skjemaet til kontoret@grenaderkorpset.no. Deretter tar dirigentene kontakt, slik at man kan melde seg inn i kulturskolen på tildelt instrument. Husk at du får prioritert plass i kulturskolen hvis du er med i Grenaderkorpset.

Har du spørsmål, ta kontakt med kontoret@grenaderkorpset.no