Første øving etter ferien blir mandag 22. august
De som var aspiranter sist vinter blir junior og øver kl. 17.30-19.00.
Hovedkorpset øver 17.30-20.00
De nye aspirantene begynner etter vi har vært på Rennebuspæll i oktober.