Da er det klart for ny runde med salg av dopapir og tørkepapir!
Også denne gang med sjanse til å vinne konsertbilletter/kinobilletter.
Frist for bestilling er lørdag 14 februar!
Papiret avhentes på Sverresborg ungdomsskole mandag 23. februar mellom kl
17.30 og 19.30.
Bestilling skjer KUN via internett på denne lenken:
https://papirsalg.wufoo.com/forms/papirbestilling-grenaderkorpset

Prisen er 300 kr per sekk á 42 doruller eller 24 tørkeruller.

Salg av dopapir og tørkepapir er Grenaderkorpsets største inntektskilde,
det er derfor veldig viktig at alle bidrar.
Å selge papir er en enkel og effektiv måte å drive dugnad for korpset,
og jo større inntektene fra papirsalget er, jo mindre trenger korpset
andre inntektskilder som salg av julekalendre osv.
Det forventes at hver familie selger minst 10 sekker pr år, men helst
mange flere!
Kontakt derfor familie, venner, naboer, kollegaer etc… – alle trenger
dopapir! For hver sekk man selger, får man i tillegg et lodd i vårt
interne lotteri hvor man kan vinne kinobilletter og konsertbilletter.
Papiret holder samme utmerkede kvalitet som tidligere – høykvalitetspapir,
trelags, nyfiber, 35 meter pr rull (Lambi på Rema er 20 meter) – og er
konkurransedyktig på pris.

Lykke til!
Hilsen papirkomiteen