17-mai 2011

Det blir samme opplegg som i fjor, med små justeringer av tidspunkt.

Alle oppmenn er med og dirigerer trafikken rundt korpset. Noen går bak og plukker opp mistede noter, hansker etc. Ta med refleksvest!

07.10 Oppmøte ved den gamle butikken ved rundkjøringen på Breidablikk
Vi går Gamle Åsvei / Byåsveien til Ila
07.50 Frokost på Ila skole
08.45-09.05 Spilling på Ila skole
09.10 Avgang til Hospitalet
09.20-09.45 Spilling på Hospitalet
10.08 Oppmøte Tinghusgata
Barnetoget slutter bak Vår Frue Kirke
15.35 Oppmøte Bunnpris Nyborg
15.45 Drill på Nyborg skole (fotballbanen)
16.00 Spilling på Nyborg skole