På mandag 24.02 er det marsjdrill; dette betyr at alle – inkludert
juniorkorpset – skal møte kl 1730.