Kjære alle medlemmer!

Kasserer ber om at utestående papirinnbetalinger og kontingenter betales
inn før årets slutt.

I tillegg minner vi om at vi trenger svar fra alle i forhold til deltakelse
på landsfestivalen til sommeren – klikk på linken under:
http://www.spilleglede.no/no/festival_2014/

Medlemsavgiften for høsten 2013:
I tillegg må alle korpsmedlemmer som var på Rennebuspæll betale en
egenandel på kr 200,- (voksne ledere gratis),

Rennebuspæll kr 200,-
Medlemsavgift korps kr 900,-
Instrumentleie: kr 400,-
Trommeslagere i hovedkorps uten «slagverkskoffert»: Instrumentleie 200,-
Tredje søsken og oppover betaler ikke medlemsavgift, bare instrumentleie.

Beløpet bes satt inn på vår konto 4200.26.23700.

Dopapirsalg:
Sett 300 kr pr sekk inn på konto 4200.26.23700 innen utgangen av november.

God jul og godt nytt år!

MVH Styret