Nå er kalenderen oppdatert med det som skjer i korpsets regi 17.mai! Aspirantene kan være med og marsjere fra rundkjøringen ved Breidablikk (enden av Gamle Åsvei, ved trikkestoppen), men det er frivillig. Flaggene deles ut på Ila-skolen etter frokost. Det er også frivillig om de vil være med på Nyborg-skolen om ettermiddagen.

Korpset følges av styret i barnetoget. Andre korpsforeldre kan følge med til oppmøte i Tinghusgata. Trenger dere kontakt med korpset eller styret finner dere telefonnummer her

Korpsmedlemmene hentes etter barnetoget bak Vår Frue kirke. Vi krysser av på liste etterhvert som de hentes. Aspirantene leverer inn flaggene.

Lykke til med dagen!