I år blir det en liten endring i forhold til tidligere år. Åsveien skole skal ikke marsjere ned Byåsveien sammen med oss, så det blir ingen spilling der om morgenen. Til gjengjeld stiller vi på Nyborg og Åsveien på ettemiddagen.

Planen er som følger:

  • 07.00 Oppmøte på Åsveien skole på fotballbanen ved bussholdeplassen. Marsjering ned Byåsveien til Ila skole
  • 07.45 Frokost på Ila
  • 08.30 Program Ila skole
  • 09.10 Avgang
  • 09.20 Spilling på Hospitalet
  • 09.30 Avgang
  • 09.45 Oppmøte i Bispegata utenfor Katedralskolen.
  • 15.45 Oppmøte på Bunnpris Nyborg for marsjering til Nyborg skole. Spilling ved skolens arrangement. Marsjering ned til Åsveien, spilling på starten av FAUs opplegg.

Til ettermiddagsspillingen kan konfirmanter og eldre stille i bunad/dress.

Ferdig kl.17.15