Grenaderkorpset 50 år i 2012Grenaderkorpset jubilerer med 50 år 4.mai. Vi feirer dagen med å spille for alle skolene vi representerer, og runder av med en fest for musikantene på kvelden. Første helga i november setter vi av til selve «“jubileumshelga”» hvor gamle og nye medlemmer kan møtes til sosialt samvær og jubileumskonsert.Etter initiativ fra Åsveien skoles foreldreforening ble det første styret for Åsveien skoles musikkorps konstituert den 21.november 1962. Korpsets stiftelsesdag ble fastsatt til 4.mai 1962, som er dagen foreldreforeningen fattet vedtak om å opprette et korps.

17.mai 1964Det første året ble brukt til å bygge opp korpset med musikanter og instruktører. Kriteriet for å kunne bli med i korpset var bestått eksamen på notekurset. De som ikke besto eksamen, fikk tilbud om å bli med som aspirant i blokkfløyteorkesteret.

1964 var det første virkelige arbeidsåret. Uniformskomitéen komponerte en uniform som er en tro kopi av 2. Trondhjemske og Opplandske Regiment av 1814. Uniformen ble offentlig presentert 17.mai 1964. Samme år feiret Grunnloven 150-års jubileum, og på grunn av uniformene fikk korpset æren av å gå først av skolekorpsene i barnetoget.

Debutkonsert 1964Korpsets debutkonsert ble holdt 29.november 1964 på Sverresborg skole. Som det vises på bildet i artikkelen, brukte jentene skjørt til uniformen. Først i 1981 ble det vedtatt å sløyfe skjørtet, og alle benyttet bukser.

Tidlig på 70-tallet (om noen har nøyaktig årstall, så gi oss gjerne et tips) kom Nyborg skole inn under korpset. Noen år senere, i 1982 ble det vedtatt navneendring til Grenaderkorpset. I 2002 kom så sammenslåingen med Ila skoles Musikkorps.

Mer om korpsets historie vil legges ut fortløpende.