Under årets Stjernedrysskonsert ble det utnevnt hele 5 nye Æresgrenaderer. Disse er musikanter som har vært med i korpset helt ut videregående skole, og er en utmerkelse som henger høyt.

Nye Æresgrenaderer

Nye Æresgrenaderer 2012

Vi gratulerer fra v. Ola Brurok, Johanne Øra Danielsen, Inga Elise Weidemann, Anders Drivvold og Trine Hauklien (ikke til stede) så mye, og takker for alt de har bidratt med opp gjennom årene. I midten: dirigent Eli Blåsmo.