Det innkalles til foreldremøte parallelt med øvingen mandag 24/10 kl. 18-19. Sted er personalrommet på Sverresborg skole. Vi ønsker spesielt foreldre til nye aspiranter velkommen for å få informasjon om hva rører seg i Grenaderkorpset.

Grenaderkorpset er 50 år i 2012, og vi har en del planlagt for jubiléet.

Foreløpig saksliste:

  • Korpstur 2012
  • Loppemarked (som er avlyst i år)
  • Salg av kalendre for NMF som skal erstatte inntektene fra loppemarkedet (skrapekalender)
  • Fundraising for å dekke utgiftene med jubileumsåret. (spilleoppdrag, sponsorinntekter)
  • Komiteer og oppmenn.
  • Sverresborglekene.
  • Programmet framover mot jul og over nyttår

Velkommen!