Det innkalles herved til årsmøte i Grenaderkorpset.

Dato: Mandag 3.oktober 2011
Tid: 20.00
Sted: Sverresborg skole, personalrommet

Forslag til saker som skal opp på årsmøtet, må sendes styret minst 8 dager før møtet, dvs. 25.09.2011. Sendes på epost

Sakslisten sendes ut senest 4 dager før årsmøtet.

Se også vedtektenes §9