Oppmenn

Navn Telefon
Hovedkorps: Silja Lindahl 92 63 81 31
Hovedkorps: Håvard Markusen 41 69 53 22
Juniorkorps JK: Kristiane Fallan 91 56 71 05
Juniorkorps JK: Silke Van Dyke 95  45 99 39
Juniorkorps JK: Ragne R Sandberg 93 44 79 25
Aspiranter: Christopher Kjelsrud Christensen 92 24 49 10
Aspiranter: Mari Nilsen Ervik 91 75 48 99