Oppmenn

Navn Telefon
Hovedkorps: Silja Lindahl 92 63 81 31
Hovedkorps: Håvard Markusen 41 69 53 22
Juniorkorps JK: Kristiane Fallan 91 56 71 05
Juniorkorps JK: Sølvi Åsvold 95 08 79 69
Aspiranter: Silke Van Dyke 95  45 99 39
Aspiranter: Ragne R Sandberg 93 44 79 25