Årshjul

Et korps drives av foreldre, og hver familie må påregne å ha et oppdrag i korpset. F.eks er det egne komiteer for planlegging av Sverresborglekene og julekonserten, komite for uniformene, notekomite, matkomite, oppmenn og styremedlemmer. Se også komitéoversikten.

Inntektsgenererende aktivitet er viktig da det koster en del å drive et korps. Hovedutgiftene er instrumenter, uniformer, noter og lønn til dirigenter. I Grenaderkorpset har vi prøvd å finne inntektskilder som er fleksible mht tidsbruk – f.eks å kunne selge toalett- og tørkepapir via SMS til sine bekjente, og en høstaksjon hvor innsatsen kan gjennomføres av barna selv og fordeles over noen uker (salg eller dugnadsarbeid i hjemmet).

Medlemskontingent er kr 900 pr halvår, og om man leier instrument fra korpset koster dette 400 pr halvår. God dugnadsinnsats har gjort at vi ikke har måttet øke medlemskontingenten på flere år.

Kulturskolen kommer i tillegg til korpset.

Årshjul i Grenaderkorpset
Måned Korpsaktivitet Inntektsgenererende aktivitet
Januar Trøndersk Mesterskap siste helg i januar
Februar Sverresborglekene Sverresborglekene
Runde med papirsalg
Mars Stjernedryss (Før eller etter påske)
April Skolekonserter
Spilleglede på SFO
Mai Spilling for korpsets konfirmanter.
17. mai
Spilleglede-konsert
Juni Korpstur første helg etter skoleslutt Runde med papirsalg
Juli FERIE!! FERIE!!
August Helgeseminar ca to uker etter skolestart
September
Oktober Høstkonsert og/eller Rennebuspell Runde med papirsalg
November Høstaksjon –
salg av julekalender/gavepakning
evt dugnad i hjemmet
Desember Nissespilling 1-2 opptredener.
Julekonserten medio desember
Nissespilling