Grenaderkorpset søker ny dirigent for hovedkorpset

Grenaderkorpset har i dag 3 dirigenter tilknyttet korpset, hvorav en dirigent har ansvaret for aspiranter og juniorkorps. De to øvrige har henholdsvis det musikalske og kunstneriske ansvaret for hovedkorpset.

Fra august 2018 er det ledig stilling som dirigent for hovedkorpset. Stillingen er lønnet via Trondheim Kommunale Kulturskole. I stillingen inngår bl.a. ukentlige øvelser hver mandag (2,5 timer), deltagelse på helgeseminarer, konserter, planlegging av aktiviteter og forestillinger, samt valg av repertoar.

Se Stillingsutlysning for mer detaljer

Grenaderkorpset søker ny dirigent for hovedkorpset med kunstnerisk ansvar

Grenaderkorpset har i dag 3 dirigenter tilknyttet korpset, hvorav en dirigent har ansvaret for aspiranter og juniorkorps. De to øvrige har henholdsvis det musikalske og kunstneriske ansvaret for hovedkorpset.

Fra januar 2018 er det ledig stilling som dirigent og kunstnerisk ansvarlig for hovedkorpset. Tidligere tiltredelse kan diskuteres. Stillingen er 20% og lønnet via Trondheim Kommunale Kulturskole. I stillingen inngår bl.a. ukentlige øvelser hver mandag (2,5 timer), deltagelse på helgeseminarer, konserter, planlegging av aktiviteter og forestillinger, samt valg av repertoar. Eksempelvis vil planlegging og gjennomføring av korpsets forestilling på Rennebuspæll og liknende opptredener være en hovedoppgave.

Se Stillingsutlysning for mer detaljer

Ja, vi vant!

Vi vant Rennebuspæll 2016!!! Og tok med oss Underholdningsprisen i tillegg!!
De som vil nyte forestillingen (gjerne om og om igjen) kan se den på denne linken:

Rennebuspæll 2016 video

Vi har valgt å ikke legge videoen åpent på YouTube, så hvis dere vil dele med venner og slektninger må dere sende linken til dem.
Videoen er også tilgjengelig via vår facebook-side.