Grenaderkorpset søker ny dirigent for hovedkorpset

Grenaderkorpset har i dag 3 dirigenter tilknyttet korpset, hvorav en dirigent har ansvaret for aspiranter og juniorkorps. De to øvrige har henholdsvis det musikalske og kunstneriske ansvaret for hovedkorpset.

Fra august 2018 er det ledig stilling som dirigent for hovedkorpset. Stillingen er lønnet via Trondheim Kommunale Kulturskole. I stillingen inngår bl.a. ukentlige øvelser hver mandag (2,5 timer), deltagelse på helgeseminarer, konserter, planlegging av aktiviteter og forestillinger, samt valg av repertoar.

Se Stillingsutlysning for mer detaljer