Grenaderkorpset søker ny dirigent for hovedkorpset med kunstnerisk ansvar

Grenaderkorpset har i dag 3 dirigenter tilknyttet korpset, hvorav en dirigent har ansvaret for aspiranter og juniorkorps. De to øvrige har henholdsvis det musikalske og kunstneriske ansvaret for hovedkorpset.

Fra januar 2018 er det ledig stilling som dirigent og kunstnerisk ansvarlig for hovedkorpset. Tidligere tiltredelse kan diskuteres. Stillingen er 20% og lønnet via Trondheim Kommunale Kulturskole. I stillingen inngår bl.a. ukentlige øvelser hver mandag (2,5 timer), deltagelse på helgeseminarer, konserter, planlegging av aktiviteter og forestillinger, samt valg av repertoar. Eksempelvis vil planlegging og gjennomføring av korpsets forestilling på Rennebuspæll og liknende opptredener være en hovedoppgave.

Se Stillingsutlysning for mer detaljer