Fellesøvinger 30 september og 14. oktober – vi trenger foreldrehjelp

De to neste øvelsene (30 september og 14. oktober) skal vi finpusse showet vårt til Rennebuspæll.
Alle tre korpsene (aspirant, junior, hoved) skal møte opp kl 1730, aspiranter er ferdige til 1930, resten kl 2000
Hvert korps skal ha sitt område i øvingslokalene som «base» – dirigentene vet hvor.
Det vil bli litt venting -særlig for de yngste- og vi kan trenge hjelp fra de foreldre som kan:
1) Ta med noe spill/underholdning og være med å organisere for aspirant/junior
2) Sydugnad av kostymer – lett sying-  de som har, bes ta med symaskin, tråd og tøysaks.

Vi øver mot Rennebuspæll

Nå øver vi frem mot deltakelsen på Rennebuspæll lørdag 19. oktober. Da drar vil til Berkåk i busser; 19 korps er påmeldt. Det hele er vel verdt å se, og vi antar mange foreldre også vil ta seg turen i egen bil. For litt mer informasjon kan dere se invitasjonen til årets Rennebuspæll her :

http://www.rennebu-skolekorps.no/pics/invitasjon_2013.pdf

Og for de som vil kjenne litt på stemningen fra forrige gang vi deltok, klikk på youtube-linken her:  http://www.youtube.com/watch?v=D6rt4LAMcnA

For å lette innøving av sanger, kan man ofte finne youtube-klipp med korps man kan øve sammen med.

Velkommen til første øving med aspirantene

På mandag har de nye aspirantene sin første vanlige øving i Grenaderkorpset. Øvingstiden er 17.30 – 18.15, og det blir det også fremover.

Samtidig med at aspirantene øver i underetasjen, tar vi et lite foreldremøte på lærerrommet. Folk fra styret vil orientere om den daglige driften av korpset, og svare på spørsmål. Tidspunktet for foreldremøtet blir altså 17.30, og ikke 19.00 som det står i kalenderen. Det vil selvfølgelig være folk der under hele øvelsen til hovedkorpset (fram til 20.00), og vi svarer på henvendelser etter beste evne.

Vel møtt på seminar lørdag 11-14, og til vanlig øvelse på mandag!

Høstseminar 2013 på Ila skole

Helga 13. til 15. september skal vi ha obligatorisk seminar for alle medlemmer i Grenaderkorpset.

Hovedkorpset skal møte kl 18:00 fredag den 13. september og ha to overnattinger.

Junior skal møte kl 09:30 lørdag den 14. september og ha en overnatting for de som ønsker det.

Aspiranter skal møte kl 11:00 lørdag den 14. september og er ferdig kl 14:00

Ellers er fullstendig program for helga sent alle sammen på mail, og finnes også i kalenderen på denne siden.

Velkommen til ei spennende og musikalsk helg